Dây đồng hồ

GMX-DDH03-Eps-KD

GMX-DDH03-Eps-KD

1.200.000₫
* Mã SP: GMX-DDH03-Eps-KD * Tên SP: Dây đồng hồ GMX-DDH03-Eps-KD * Chất liệu: Da Epsom nhập khẩu * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền * Bảo hành...
Xem chi tiết
GMX-DDH01-D-VCT

GMX-DDH01-D-VCT

780.000₫
* Mã SP: GMX-DDH01-D-VCT * Tên SP: Dây đồng hồ GMX-DDH01-D-VCT * Chất liệu: Da Vachetta nhập khẩu từ Ý * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền *...
Xem chi tiết
GMX-DDH-CS-T

GMX-DDH-CS-T

1.890.000₫
* Mã SP: GMX-DDH-CS-T * Tên SP: Dây đồng hồ cá sấu trắng Himalaya * Chất liệu: Da Cá sấu nhập khẩu * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền ...
Xem chi tiết
GMX-DDH04

GMX-DDH04

1.000.000₫
* Mã SP: GMX-DDH04 * Tên SP: Dây đồng hồ da thật * Chất liệu: Da thật nhập khẩu từ Ý * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền *...
Xem chi tiết
GMX-DDH03

GMX-DDH03

1.000.000₫
* Mã SP: GMX-DDH03 * Tên SP: Dây đồng hồ da thật * Chất liệu: Da thật nhập khẩu từ Ý * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền *...
Xem chi tiết
GMX-DDH02-Epsom-KD

GMX-DDH02-Epsom-KD

1.200.000₫
* Mã SP: GMX-DDH02-Epsom-KD * Tên SP: Dây đồng hồ Epsom * Chất liệu: Da Epsom nhập khẩu từ Ý * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền * Bảo...
Xem chi tiết
GMX-DDH-boxcalf-KD

GMX-DDH-boxcalf-KD

800.000₫
* Mã SP: GMX-DDH-boxcalf-KD * Tên SP: Dây đồng boxcalf * Chất liệu: Da boxcalf nhập khẩu từ ý * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền * Bảo hành...
Xem chi tiết
GM-DDH-CX-D

GM-DDH-CX-D

1.900.000₫
* Mã SP: GM-DDH-CX-D * Tên SP: Dây đồng hồ cá sấu * Chất liệu: Da Cá sấu nhập khẩu * Được Handmade từ những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam * Phát hiện da giả đền gấp đôi tiền * Bảo...
Xem chi tiết