Một sản phẩm đẹp không chỉ nằm ở chỗ thiết kế, chất liệu mà còn nằm ở sự độc đáo, khác biệt của nó, mà ở đó chúng ta biết được chỉ sản phẩm đó mới có. Vì vậy việc điểm xuyến cho sản phẩm của mình, bằng một chữ ký nháy, hay tên riêng của bản thân lên sản phẩm, đã tạo ra cái “bản ngã” cho sản phẩm một chỗ đững độc lập. Và để khách hàng hiểu hơn về quy trình tạo ra một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của người chủ sở hữu, Gentleman sẽ giới thiệu đến các bạn về quy trình dập tên lên sản phẩm của chúng tôi bằng video dưới đây. 

Tham khảo qua một số thiết kế mang đậm dầu ấn cá nhân của Gentleman dành cho khách hàng của mình: