QUY TRÌNH LÀM BAO DA VINFAST

18/03/21 admin
Vinfast ra đời trở thành niềm tự hào quốc dân, một thương hiệu Việt – mãnh liệt tinh thần Việt. Lĩnh hội và phát huy tinh thần ấy chúng tôi – GENTLEMAN mang đến một thương hiệu Việt với những sản phẩm thủ công, được làm nên từ đôi bàn tay tinh hoa người Việt. Những chiếc bao da được làm từ…