QUY TRÌNH CƠ BẢN XỬ LÝ ĐÁNH CẠNH DA TRONG ĐỒ DA HANDMADE

03/08/20 admin
Thao tác đánh cạnh da là một trong những bước đầu quan trọng, trong quá trình làm sản phẩm đồ da handmade. Một công đoạn tưởng chừng như đơn giản nhưng để đạt tới đẳng cấp “bóng mịn đẹp” thì không phải ai khi mới học làm da cũng có thể làm được. Để hiểu rõ hơn về quy trình này, Gentleman…