KHÓA HỌC: NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT CHẾ TÁC ĐỒ DA – ĐI 1 NHẬN 10

27/04/21 admin
Bất kỳ một cuộc hành trình ngàn dặm nào, cũng phải bắt đầu bằng những bước đi thật kiên cốHiểu được điều đó – GENTLEMANđã dụng tâm nghiên cứu và xây dựng KHOÁ HỌC LÀM ĐỒ DA CƠ BẢN dành cho người mới bắt đầu Tại khoá học này, GENTLEMAN sẽ trang bị cho học viên hệ thống Kiến Thức và Kỹ…