Gentleman Leather for man & The Distinguished Gentleman’s Ride

24/09/20 admin
Gentleman Leather for man & The Distinguished Gentleman’s Ride 2018 Hà Nội chính thức ghi tên mình vào bản đồ sự kiện DGR lớn nhất thế giới dành cho xe mô-tô cổ điển từ năm 2015. Vào tháng 9 hàng năm, hàng ngàn quý ông và quý bà đến từ hàng trăm thành phố trên khắp thế giới lột bỏ những chiếc…