Để kỹ thuật đục đồ da handmade chỉ là chuyện nhỏ

24/06/20 admin
Người ta nói thường nói “sai một ly đi một dặm” quả là không sai, nhất là đối với nghề làm thủ công đồ da handmade, đặc biệt trong kỹ thuật đục lỗ, để có được một đường khâu thẳng tắp và đẹp hay không, nó phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật đục lỗ của người nghệ nhân. 1. Kỹ thuật…