Quy trình dập tên cá nhân vào sản phẩm da thật tại Gentleman

07/08/20 admin
Một sản phẩm đẹp không chỉ nằm ở chỗ thiết kế, chất liệu mà còn nằm ở sự độc đáo, khác biệt của nó, mà ở đó chúng ta biết được chỉ sản phẩm đó mới có. Vì vậy việc điểm xuyến cho sản phẩm của mình, bằng một chữ ký nháy, hay tên riêng của bản thân lên sản phẩm, đã…