SẢN PHẨM ĐỒ DA TIÊU BIỂU THÁNG 4 CỦA GENTLEMAN

29/04/21 admin
Cuối tháng hẹn gặp, GENTLEMAN lại tổng hợp các sản phẩm tiêu biểu trong tháng 4 này. Trong tháng này, các sản phẩm mà Gentleman muốn gửi tới, hầu hết là các sản phẩm được thiết kế riêng biệt dựa trên những nhu cầu sử dụng, và yêu cầu thẩm mỹ riêng của từng khách hàng, vì vậy các sản phẩm đưa ra, đều là những món