SẢN PHẨM TIÊU BIỂU ĐƯỢC RA MẮT VÀO THÁNG 10 CỦA GENTLEMAN

26/10/20 admin
Tổng hợp lại những dòng sản phẩm thiết kế đượuc Gentleman cho ra mắt trong tháng 10. Với thời tiết đã bắt đầu lạnh, vì vậy thiết kế trong tháng 10 này của Gentleman tập trung chủ yếu là các sản phẩm về Áo Da, mà điều đó được thể hiện rõ nét với việc cho ra mắt BST: “CLASSIC STYLE” –…