NGẮM BỘ SƯU TẬP VÍ NGANG MÙA HÈ MỚI NHẤT TỪ GENTLEMAN

13/03/21 admin
Nhắc đến ví ngang, là chúng ta biết chúng chưa bao giờ là chủ đề hết nỏng bởi tầm quan trọng của loại phụ kiện này, đã từ lâu đàn ông coi nó như một vật bất ly thân trong suốt quá trình học tập lao động làm việc của mình. Chiếc ví coi như ruột gan người đàn ông, việc thay…