Thắt lưng da

GMX-TLHM19-D-VCT-KD

GMX-TLHM19-D-VCT-KD

2.000.000₫
* MSP: GMX-TLHM19-N-VCT * Tên SP: Thắt lưng da Vachetta * Chất liệu: Da bò Vachetta * Mầu sắc: Đen * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm.
Xem chi tiết
GMX-TLHM18-CS

GMX-TLHM18-CS

3.200.000₫
* MSP: GMX-TLHM18-CS * Tên SP: Thắt lưng da handmade 18 * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền gấp 10...
Xem chi tiết
GMX-TLHM16

GMX-TLHM16

1.600.000₫
* MSP: GMX-TLHM16 * Tên SP: Thắt lưng da handmade 16 * Chất liệu: Da Veg-Tan nhập khẩu từ Ý * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền gấp...
Xem chi tiết
GMX-TLHM17-N

GMX-TLHM17-N

1.700.000₫
* MSP: GMX-TLHM17-N-VCT * Tên SP: Thắt lưng da Vachetta * Chất liệu: Da bò Vachetta * Mầu sắc: Nâu * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm.
Xem chi tiết
GMX-TLHM17

GMX-TLHM17

1.800.000₫
* MSP: GMX-TLHM17 * Tên SP: Thắt lưng da handmade 17 * Chất liệu: Da bò nhập * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền...
Xem chi tiết
GMX-TLHM-KD-T9

GMX-TLHM-KD-T9

950.000₫
* Thắt lưng handmade KD T9 * GMX-TLHM-KD-T9 * Chất liệu: Da Sáp * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
GMX-TLHM15-KD-T10

GMX-TLHM15-KD-T10

2.200.000₫
* MSP: GMX-TLHM15-KD-T10 * Tên SP: Thắt lưng da boxcafl * Chất liệu: Da bò boxcafl * Mầu sắc: Đen * Chế độ: Bảo hành 1 năm * Phát hiện giả da đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm.
Xem chi tiết
GM-TLDT001-Đ

GM-TLDT001-Đ

920.000₫
* Thắt lưng GM-TLDT001-Đ * GM-TLDT001-Đ * Màu sắc: Đen * Chất liệu: Da Sáp * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị...
Xem chi tiết
GM-TLDT001-N

GM-TLDT001-N

920.000₫
* Thắt lưng GM-TLDT001-N * GM-TLDT001-N * Chất liệu: Da Sáp * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
GMX-TLHM-KD-T10

GMX-TLHM-KD-T10

950.000₫
* Thắt lưng handmade GMX-TLHM-KD-T10 * GMX-TLHM-KD-T10 * Màu sắc: Nâu * Chất liệu: Da Sáp * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện...
Xem chi tiết
GMX-TLHM12-X-EPS

GMX-TLHM12-X-EPS

2.100.000₫
* Thắt lưng GMX-TLHM12-X-EPS * GMX-TLHM12-X-EPS * Chất liệu: Da Epsom * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
GM-TLDT003-D

GM-TLDT003-D

890.000₫
* Thắt lưng GM-TLDT003-D * GM-TLDT003-D * Chất liệu: Da Sáp * Bảo hành 1 năm về da * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết