Ví ngang

GMX-VN18-D-CS

GMX-VN18-D-CS

4.800.000₫
* GMX-VN18-D-CS * Tên SP: Ví ngang cá sấu kết hợp box calf * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
GMX-VN09-Xanh-EPI

GMX-VN09-Xanh-EPI

2.800.000₫
* MSP: GMX-VN09-X-EPI * Chất liệu: Da Epi * Kích thước: 115x90x20 (mm) * Bảo hành 3 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị sản phẩm
Xem chi tiết
GMX-VN09-CS02

GMX-VN09-CS02

5.200.000₫
* GMX-VN09-CS02 * Tên SP: Ví ngang cá sấu kết hợp box calf * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
GMX-VN15-D-CS

GMX-VN15-D-CS

4.800.000₫
* GMX-VN15-D-CS * Tên SP: Ví ngang 15 đen da cá sấu * Chất liệu: Da cá sấu nhập khẩu * Kích thước: 11x9x2 ( rộng x cao x dày) * Mầu sắc: Đen. * Chế độ: Bảo hành 3 năm ...
Xem chi tiết
GMX-VN09-D-Boxcalf

GMX-VN09-D-Boxcalf

2.800.000₫
* GMX-VN09-Đen * Chất liệu: Da Box của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 12x9,5x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN17-N-Box-KD

GMX-VN17-N-Box-KD

1.400.000₫
* GMX-VN17-N-Box-KD * Chất liệu: Da Box của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 11x9x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN09-N-VCT

GMX-VN09-N-VCT

2.200.000₫
* GMX-VN09-VCT-N * Chất liệu: Da Vachetta của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 12x9,5x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN16-D-Dadieu

GMX-VN16-D-Dadieu

2.400.000₫
* GMX-VN16-D-Dadieu * Chất liệu: Da Đà Điểu nhập khẩu * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 12x9,5x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN09-D-Box

GMX-VN09-D-Box

2.200.000₫
* GMX-VN09-Đen * Chất liệu: Da Box của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 12x9,5x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN09-Do-EPI

GMX-VN09-Do-EPI

2.200.000₫
* MSP: GMX-VN09-Do-EPI * Chất liệu: Da Epi * Kích thước: 115x90x20 (mm) * Bảo hành 3 năm * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá trị...
Xem chi tiết
GMX-VN17-N-Box

GMX-VN17-N-Box

1.400.000₫
* GMX-VN17-N-Box * Chất liệu: Da Box của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 11x9x2 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết
GMX-VN14-D-vct

GMX-VN14-D-vct

1.500.000₫
* GMX-VN14-D-vct * Chất liệu: Da Vachetta của Ý * Bảo hành 3 năm về da * Kích thước: 11x9x1,5 (Rộng x cao x dày) * Miễn phí làm mới trọn đời * Phát hiện da giả đền gấp đôi giá...
Xem chi tiết